(27/12/2017)

Sáng ngày 26/12/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2017 nhằm cung cấp thông tin và thảo luận, phân tích về bức tranh ổn định tài chính Việt Nam 2017. Đây là một ấn phẩm thường niên của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia kể từ năm 2013. Báo cáo chính thức được đưa vào danh mục ấn phẩm định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi một số cơ quan thuộc Chính phủ từ năm 2015.

(17/06/2015)

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 34/2008/QĐ-TTg và Quyết định 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và Quy chế tổ chức hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.

(27/09/2012)

    Từ ngày 26/11 đến 28/11/2012, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) phối hợp cùng một số bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khuôn khổ ổn định tài chính và vai trò của giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về chủ đề này.