Tin tức - Sự kiện

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA QUYỀN CHỦ TỊCH ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

Nhân dịp năm mới 2018, Quyền Chủ tịch Ủy ban, TS. Trương Văn Phước gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ủy ban.

Nhân dịp năm mới 2018, đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Ban Lãnh đạo Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, tôi xin gửi tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ủy ban và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm 2017, kinh tế thế giới bên cạnh một số khó khăn, thách thức đã diễn biến tích cực hơn với nhiều điểm sáng trong đó có Việt Nam. Năm qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục được cải thiện và phát triển ổn định hơn: tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra (6,7%); lạm phát được kiểm soát ở mức thấp phù hợp, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiến bộ vượt bậc... Thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục quá trình cải tổ nhưng vẫn giữ được sự an toàn và phát triển tốt. Các cấu phần của hệ thống tài chính, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm tăng trưởng khả quan; dự trữ ngoại hối tăng cao...

Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành với nhiều biện pháp, giải pháp được triển khai quyết liệt. Trong bối cảnh chung đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đã thực hiện tốt công việc của mình: đã gắn kết hoạt động vào hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về kinh tế vĩ mô và giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính Quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Qua đó, đóng góp một phần quan trọng đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững của hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Năm mới 2018, kinh tế thế giới về cơ bản được dự báo tiếp tục xu hướng tăng trưởng và ổn định. Nền kinh tế Việt Nam bên cạnh các yếu tố thuận lợi là cơ bản vẫn còn không ít thách thức của quá trình cải cách thể chế, đổi mới sâu rộng nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc xây dựng hệ thống tài chính phát triển vững mạnh, an toàn.

Để góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ lớn lao đó của Chính phủ, Ủy ban cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác được Thủ tướng và Chính phủ tin cậy giao phó. Ủy ban cần hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp giám sát, tăng cường công tác thu thập thông tin, dữ liệu, nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và cải cách hành chính.

Năm 2018 cũng là năm Ủy ban kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một bước phát triển và trưởng thành. Nỗ lực vươn lên một vị thế mới đòi hỏi sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo, sự năng động, đoàn kết thống nhất của toàn thể công chức, viên chức và người lao động Uỷ ban. Đây là thời cơ và cũng là nhiệm vụ lớn lao mang tính lịch sử đối với Ủy ban và tôi tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

Chào Xuân mới, thay mặt Ban Lãnh đạo Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, một lần nữa tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công, viên chức, người lao động Uỷ ban một năm mới tràn đầy niềm tin, hạnh phúc và thành công.

                                                                             Thân ái! 

                                                                                 (đã ký)

                                                                     TS. Trương Văn Phước