Tin tức - Sự kiện

ỦY BAN KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI BHXH VIỆT NAM

Ngày 12.9, tại Hà Nội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (Uỷ ban GSTCQG) và BHXH Việt Nam và đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.

Tham dự lễ ký về phía Ủy ban có Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách, về phía BHXH Việt Nam có Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Lãnh đạo đơn vị trực thuộc có liên quan của hai bên cung tham dự lễ ký.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, BHXH Việt Nam và Uỷ ban GSTCQG thống nhất hợp tác trong việc: Trao đổi kết quả nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư và lĩnh vực BHXH, BHYT; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, toạ đàm, nghiên cứu khảo sát; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

Phát biểu tại lễ ký, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Trương Văn Phước đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành BHXH trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả trong lĩnh vực quản lý, đầu tư quỹ BHXH. Quyền chủ tịch khẳng định, trong thời gian tới, Uỷ ban GSTCQG sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH nhằm đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước. 

Phát biểu tại lễ ký Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết 28 ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành BHXH, BHXH Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan liên quan, trong đó có Uỷ ban GSTCQG. Đặc biệt là sự quan tâm, hợp tác của Uỷ ban trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính - ngân hàng.

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước. Bên cạnh đó, với chức năng quản lý, đầu tư quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo tăng trưởng an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn, quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.

Phòng TTTT