Tuyển dụng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 Đề nghị các thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách. Trường hợp thí sinh có thắc mắc có thể thông báo cho cán bộ tuyển dụng của Uỷ ban khi đến nộp lệ phí thi.

Thông tin chi tiết như sau:

- Vị trí Văn thư download tại đây

- Vị trí Pháp chế, hành chính - tổng hợp download tại đây

- Vị trí Quản lý nhân sự download tại đây

- Vị trí Chuyên viên tin học download tại đây

- Vị trí Chuyên viên Nghiên cứu kinh tế download tại đây

- Vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính download tại đây

- Phiếu triệu tập thi download tại đây.