Tuyển dụng

Danh sách và địa điểm thi tuyển dụng công chức năm 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 Thông tin về kỳ tuyển dụng công chức 3 - 2013:

 - Thí sinh đăng ký chuyên ngành Phân tích tài chính: Từ phòng 01 đến phòng 07

- Thí sinh đăng ký chuyên ngành Nghiên cứu chính sách kinh tế: Từ phòng 08 đến phòng 10

- Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tin học: Phòng 11

- Thí sinh đăng ký chuyên ngành Pháp chế, hành chính - tổng hợp: Từ phòng 12 đến phòng 13

- Thí sinh đăng ký chuyên ngành Văn thư: Phòng 14

- Thí sinh đăng ký chuyên ngành Nhân sự: Phòng 15

Đề nghị các thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách.

Trong trường hợp có thắc mắc, xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, UBGSTCQG, số điện thoại: 08049200 để được giải đáp.

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trên đây, tập trung tại Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Hà Nội, vào lúc 16h00 ngày 29/3/2013 để nhận Thẻ dự thi và nghe phổ biến Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức của UBGSTCQG.

Thông tin chi tiết xem tại đây: nội quy, danh sách phòng thi: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15.