Tuyển dụng

Thông báo kết quả phúc khảo và kết quả thi tuyển công chức và kế hoạch tiếp nhận thí sinh trúng tuyển năm 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thông tin chi tiết:

Quyết định công nhận điểm phúc khảo xem tại đây;

Điểm phúc khảo xem tại đây;

Danh sách kết quả thi tuyển công chức theo từng chuyên ngành xem tại đây;

Thông báo kế hoạch tiếp nhận thí sinh trúng tuyển xem tại đây.