Tuyển dụng

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trân trọng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013

1. Thông báo nhận đơn phúc khảo TẠI ĐÂY

2. Mẫu Đơn xin phúc khảo tại đây