Tuyển dụng

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng công chức năm 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
    Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo thi tuyển công chức năm 2013 với 30 chỉ tiêu cho các vị trí tuyển dụng sau: Chuyên viên nghiên cứu kinh tế, phân tích và đánh giá chính sách; Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên tin học; Chuyên viên pháp lý, hành chính, tổng hợp; Chuyên viên quản lý nhân sự và văn thư.
 
    Thông tin chung xem tại đây và Thông tin chi tiết các vị trí cần tuyển và mẫu đơn đăng kí dự tuyển xem tại đây.