English

Chiến lược phát triển thị trường tài chính Việt Nam 2021-2025, tầm nhìn 2030

Ngày 15/6/2021, tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm khoa học với Chủ đề "Chiến lược phát...
Chi tiết

Thông báo Thanh lý tài sản

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản. Chi tiết...
Chi tiết

Thủ tướng chỉ đạo tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng dịch COVID-19

Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng...
Chi tiết

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn...
Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2021. Tuyển dụng theo hình thức Thi tuyển với 03 Chỉ tiêu vào vị...
Chi tiết

Liên kết website