English

Nghị định đầu tiên của Chính phủ trong năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, cụ thể hoá những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý những vướng mắc trong thời gian qua.

Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ đầu năm mới

Theo thông lệ kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bước vào năm mới, Chính phủ ban hành các Nghị quyết 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp...
Chi tiết

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021

Sáng 30/12/2020, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và triển khai chương trình công tác...
Chi tiết

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương

Sáng 28/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu...
Chi tiết

Tạo động lực phát triển trong trạng thái bình thường mới

Nguồn nhân lực, hạ tầng và môi trường kinh doanh là những trọng tâm được Chính phủ và doanh nghiệp nhìn nhận cần phải chuẩn bị để sẵn sàng tận...
Chi tiết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020

Chính phủ yêu cầu thời gian còn lại của năm 2020 các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt “mục tiêu kép” trên tinh thần ưu...
Chi tiết
Liên kết website