English

Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 10) và Chỉ thị số -CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (Chỉ thị 35); trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên ưu tú đủ điều kiện.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương tháng 6/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Chi tiết

Báo động tình trạng giải ngân thấp vốn ODA

Những tháng đầu năm 2019, mức giải ngân vốn ODA chỉ được gần 2.000 tỷ đồng, đạt 7% trên tổng số hơn 28.000 tỷ đồng số vốn được giao. Thực...
Chi tiết

Quy mô của nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 45 trên thế giới

Ngân hàng Thế giới vừa công bố số liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 205 nền kinh tế trên toàn thế giới trong năm 2018. Theo đó,...
Chi tiết

Sức mạnh của kinh tế tư nhân được đánh giá vượt trội tại Việt Nam

Theo số liệu từ Sách trắng doanh nghiệp 2019, tỷ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện ở mức rất cao, các chỉ tiêu khác...
Chi tiết

Rủi ro xuyên biên giới, thách thức cho chính sách tiền tệ trung và dài hạn

Chia sẻ với Đặc san Ngân hàng, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó trưởng ban, phụ trách Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát...
Chi tiết
Liên kết website