English

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên, tuyển dụng viên chức năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp giao ban về tình hình Tết, phòng chống COVID-19

Chiều nay (17/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau...
Chi tiết

Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Ngày 2/2/2021, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là triển...
Chi tiết

Hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trong kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vinh dự có đại biểu...
Chi tiết

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hết sức cố gắng, phấn đấu, nỗ lực...
Chi tiết

Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sáng ngày 26/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
Chi tiết

Liên kết website