English
25/032019
Lấy ý kiến nhân dân về một số trường hợp đề nghị khen thưởng “Huân chương Lao động”

Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin của Ủy ban để lấy ý kiến nhân dân về một số trường hợp đề nghị khen thưởng sau:

1. “Huân chương Lao động” hạng nhất cho ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

2. “Huân chương Lao động” hạng nhất cho ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

3. “Huân chương Lao động” hạng ba đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; SĐT: 080 49200).

Trân trọng cảm ơn./.