English
14/062019
Lấy ý kiến nhân dân về trường hợp đề nghị khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Ba

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện đăng tải trên Website của Ủy ban để trân trọng lấy ý kiến nhân dân về trường hợp đề nghị khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Ba cho Ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; SĐT: 080.49200).

Trân trọng cảm ơn./.