English
14/052020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA NĂM 2020

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2020.

Thông báo tuyển dụng xem tại đây: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NFSC

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xem tại đây: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức NFSC

Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng xem tại đây: Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu