English

Thay đổi lớn trong Top 10 lợi nhuận ngân hàng Việt

op 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất đã có nhiều thay đổi lớn trong nửa đầu năm với sự trỗi dậy của VietinBank và nhóm ngân hàng tư nhân.

Lãi suất tiền gửi giảm thêm ở một số ngân hàng

Thanh khoản hệ thống dồi dào với lãi suất liên ngân hàng ở vùng thấp. Lãi tiền gửi đã giảm 70-90 điểm cơ bản ở kỳ hạn dưới 12 tháng và khoảng 100 điểm cơ bản ở kỳ hạn trên 1 năm so với mức bình quân năm 2019. Trong...

VietinBank thực hiện “mục tiêu kép” trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động ngân hàng, kiểm soát hiệu quả chi phí kinh doanh, chi phí hoạt động và chất lượng nợ; đẩy mạnh các hoạt động tự doanh, thu ngoài lãi và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, VietinBank đã cải thiện mạnh...

Moody's cập nhật xếp hạng tín dụng của 3 công ty tài chính và 2 ngân hàng Việt do tác động của Covid-19

Ngoại trừ điều chỉnh triển vọng xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của VPBank, tất cả triển vọng của các công ty tài chính và ngân hàng khác đều ở mức ổn định.

Lãi suất tiền gửi có thể phân hóa

Thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào, lãi suất chốt tuần ở 0,19%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,27%/năm với kỳ hạn 1 tuần. Tín dụng cần tăng tương đương nửa cuối 2019, nếu muốn đạt kỳ vọng của NHNN trong năm nay, khoảng 10%....

Tiềm ẩn kẽ hở rủi ro hoạt động hệ thống ngân hàng Việt

Kẽ hở tiềm ẩn rủi ro này nằm ở các trụ sở chính của ngân hàng thương mại.