English
26/082021
Hội nghị trực tuyến giữa Cục Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Chiều ngày 26/8/2021, theo chương trình phối hợp công tác giữa hai bên, Hội nghị giữa Cục Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Thành phần phía JETRO có Đại diện trưởng Nakajima Takeo, Phó Trưởng đại diện Korosu Mihoko và một số thành viên; phía Ủy ban có Trưởng ban Nghiên cứu và Điều phối Chính sách giám sát Phạm Xuân Hùng, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin và Ban Chuẩn bị Dự án KOICA.

Hai bên đã tiến hành trao đổi về một số nội dung chính:

– Tổng quan về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong nửa đầu năm 2021.

– Các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ do Chính phủ Việt Nam đề xuất.

– Thảo luận, chia sẻ và đánh giá tình hình chung về đầu tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam.

– Đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

– Tác động của Đại dịch đối với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các biện pháp ứng phó.

– Trao đổi về các chính sách của Nhật Bản nhằm chống lại Covid-19 nhằm khôi phục nền kinh tế Nhật Bản.

– Các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Ban NC&ĐPCSGS