English
07/102020
Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam

Ngày 6/10/2020, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Nhữ Thăng đã có buổi làm việc với ông Han- Deog Cho, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có bà Jung- Myung Cho, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Ban Nghiên cứu & Điều phối chính sách giám sát, Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính giữa hai nước nói chung và các hoạt động hợp tác về giám sát thị trường tài chính giữa các cơ quan liên quan của hai nước nói riêng trong thời gian qua cũng như dự kiến những hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Hai bên trao đổi về một số nội dung liên quan đến Dự án viện trợ không hoàn lại “Xây dựng và triển khai hệ thống cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam” do KOICA tài trợ cho cho Việt Nam dự kiến sẽ triển khai trong 05 năm từ 2021, theo đó Ủy ban và các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ là đơn vị thụ hưởng chính của Dự án. Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm góp phần giúp ngành tài chính Việt Nam tăng trưởng ổn định, an toàn, hỗ trợ phát triển thị trường tài chính Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ủy ban và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban và Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam đều thể hiện sự quan tâm và cam kết sẽ giành nguồn lực phù hợp để phối hợp triển khai Dự án hiệu quả nhất sau khi Dự án được phê duyệt.

BBT