English
06/042022
Lãnh đạo Ủy ban tiếp Giám đốc Dự án và đoàn công tác KOICA

Ngày 6/4/2022, tại Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Vũ Nhữ Thăng đã tiếp đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và ông Lee Kang Hun, chuyên gia do Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cử sang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Giám đốc dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại thông qua KOICA cho Ủy ban và các cơ quan liên quan. Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm góp phần giúp ngành tài chính Việt Nam tăng trưởng ổn định, an toàn, hỗ trợ phát triển thị trường tài chính Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ủy ban và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tiếp ông Lee Kang Hun và đoàn công tác của KOICA, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban đánh giá cao sự hỗ trợ của KOICA và hợp tác của FSS trong việc phê duyệt và triển khai Dự án. Phía Ủy ban đã chuẩn bị các cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực cần thiết để phối hợp, hỗ trợ Giám đốc Dự án triển khai Dự án tại Ủy ban. Ông Lee Kang Hun trân trọng cảm ơn Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban. Ông cho biết rất vinh dự và vui mừng được bổ nhiệm làm Giám đốc Dự án, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cán bộ của Ủy ban và chuyên gia của FSS để triển khai hiệu quả Dự án.

HTQT