English
25/022021
Trao Bằng khen cho Đại diện trưởng FSS tại Hà Nội

Tham dự Lễ trao tặng, phía Hàn Quốc có các Ông Lee Hae Song, Trưởng đại diện Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc tại Hà Nội, Ông Park Ki Hyun, Phó Trưởng đại diện, Ông Park You Hong, Giám đốc Chi nhánh Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hanoi) cùng một số cán bộ Văn phòng FSS tại Hà Nội; về phía Ủy ban, có Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng, cùng lãnh đạo các đơn vị và đại diện tổ chức, đoàn thể thuộc Ủy ban.

Những thành quả của Ủy ban đạt được trong thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ Ủy ban, sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức liên quan, không thể không kể đến sự đóng góp của các tổ chức quốc tế, các cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia phát triển, trong đó có Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS). Ủy ban đã thiết lập quan hệ và thường xuyên có các hoạt động hợp tác với FSS ngay từ khi mới thành lập. Sau khi có sự hiện dện của FSS tại Hà Nội, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thực sự đa dạng, hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc biệt là giai đoạn từ năm 2018 đến nay với sự tích cực của ông Lee Hae Song, Trưởng đại diện FSS tại Hà Nội, nhiều hoạt động khảo sát, đào tạo với những nội dung thiết thực với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban đã được triển khai, đặc biệt là sự hỗ trợ trong quá trình Ủy ban đề xuất với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc chấp thuận viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam”.

Những nỗ lực trên đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của tài chính Việt Nam nói riêng, đồng thời xây dựng, củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Để ghi nhận những đóng góp của ông Lee Hae Song đối với Ủy ban GSTCQG nói riêng, đối với thị trường tài chính Việt Nam nói chung, Chủ tịch UBGSTCQG đã quyết định trao tặng bằng khen đối với Ông Lee Hae Song.

BBT