English
06/102022
Ủy ban làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới

Đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban (Ban Nghiên cứu và Điều phối Chính sách giám sát, Ban Giám sát các tập đoàn tài chính, Ban Giám sát tổng hợp, Trung tâm Thông tin, Văn phòng) đã có buổi tiếp và làm việc với Bà Katia Hulster – chuyên gia từ Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG).

Trong buổi làm việc, bà K. Hulster đã trình bày về “Rủi ro lan tỏa của các tập đoàn tài chính đối với hệ thống tài chính và các cải cách cần thiết để giảm thiểu các rủi ro”, kinh nghiệm và các khuyến nghị cho Việt Nam.

Hai bên cũng đã tiến hành thảo luận  về một số nội dung hợp tác giữa Ủy ban và WBG, trong đó có nội dung hợp tác thực hiện Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2022.

BNC