English

Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Nghị quyết về thu hút đầu tư vốn FDI

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.

National Interest: Ông Trump sẽ gây ra cuộc Đại Khủng hoảng tiếp theo cho cả thế giới?

Ông Trump đang tạo ra những vết thương khó chữa lành cho chính nền kinh tế Mỹ. Sự phụ thuộc của ông vào sai lầm đối với thuế quan có thể khiến nền kinh tế đối mặt với bế tắc.

Các nước châu Á bắt đầu đua hạ lãi suất để cứu tăng trưởng kinh tế

Ba ngân hàng trung ương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày 7/8 đồng loạt hạ lãi suất...

Phòng vệ khi Mỹ - Trung "so găng" tiền tệ (*): Sức ép lãi suất, tỉ giá không lớn

Nhiều dự báo cho rằng cuộc chiến thương mại, tiền tệ Mỹ - Trung có thể kéo dài trong nhiều năm nhưng sẽ gây áp lực không nhiều đến lãi suất, tỉ giá tại Việt Nam

Góc nhìn: Khi lợi nhuận từ vốn đầu tư nước ngoài “chảy về nước mẹ” cao hơn tăng trưởng GDP Việt Nam

Phần giá trị tăng thêm của khu vực có vốn nước ngoài được tính vào GDP, sau đó các doanh nghiệp này có thể giữ phần lợi nhuận lại để tái đầu tư và cũng có thể chuyển tiền về “nước mẹ”.