English
27/102020
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quí IV/2020

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quí IV/2020 đối với toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 22/10/2020, có hơn 67% TCTD khảo sát kì vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quí IV so với các quí trước.

Riêng mức tăng trưởng tín dụng kì vọng trong quí IV là 4,7% và cả năm 2020 đạt 11,4%.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kì vọng tăng bình quân 3,4% trong quí cuối năm và tăng 8,7% trong năm 2020.

Đa số TCTD nâng mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2020 so với kì điều tra tháng 6/2020, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng thực tế. Huy động vốn kỳ hạn trên 1 năm được dự báo tăng cao hơn kỳ hạn dưới 1 năm.

Nguồn: sbv.gov.vn