English
25/112021
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 46.2021

Thương mại toàn cầu đang chậm lại vì các cú sốc nguồn cung; Mỹ, Nhật tiếp tục bổ sung các gói kích thích kinh tế; Châu Âu lạm phát cao nhất trong vòng 13 năm, COVID-19 vẫn là rủi ro chính; Các NHTW Trung Quốc, Indonesia, Philipinnes không điều chỉnh chính sách lãi suất. Trong nước, nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu USD; Lũy kế đến 15/11/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 132 triệu USD; Lãi suất duy trì ở mức thấp; Tiền gửi dân cư giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin kinh tế, tài chính tuần 46.2021.BC TT KTTC tuần 46.2021F