English
04/092020
Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm trong tài sản ròng toàn cầu?

Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia giàu nhất thế giới tính theo tài sản khi kiểm soát khoảng 105,99 nghìn tỷ USD tài sản, tương đương gần 30% tổng tài sản ròng của toàn thế giới.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có giá trị tài sản ròng cao hơn Mỹ với 141,21 nghìn tỷ USD, hay khoảng 39% tổng tài sản của thế giới.

Sự nghèo đói của các nước kém phát triển cũng hiện rõ trong hình ảnh này khi châu Phi và châu Mỹ Latinh chỉ lần lượt kiểm soát 1,14% và 2,75% của cải thế giới.

Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm trong tài sản ròng toàn cầu? - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tại Credit Suisse định nghĩa tài sản, hay “giá trị ròng”, là tổng của tất cả các tài sản tài chính trừ đi các khoản nợ. Người ta có thể tranh luận về phương pháp định nghĩa này, đặc biệt là vì nó liên quan đến giá trị của tài sản vô hình về địa lý hoặc địa điểm văn hóa.

Việt Nam kiểm soát 0,22% tài sản toàn cầu, tương đương với 0,8 nghìn tỷ USD, theo tính toán của Credit Suisse.

10 quốc gia giàu có nhất thế giới xét theo tài sản

1. Hoa Kỳ: 105,99 nghìn tỷ USD

2. Trung Quốc: 63,83 nghìn tỷ USD

3. Nhật Bản: 24,99 nghìn tỷ USD

4. Đức: 14,66 nghìn tỷ USD

5. Anh: 14,34 nghìn tỷ USD

6. Pháp: 13,73 nghìn tỷ USD

7. Ấn Độ: 12,61 nghìn tỷ USD

8. Ý: 11,36 nghìn tỷ USD

9. Canada: 8,57 nghìn tỷ USD

10. Tây Ban Nha: 7,77 nghìn tỷ USD

Mỹ vẫn kiểm soát của cải nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về tài sản của những người giàu nhất.

500 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến ​​tài sản của họ tăng lên đáng kinh ngạc 1,2 nghìn tỷ USD chỉ trong năm ngoái, nâng giá trị tài sản ròng của họ lên 5,9 nghìn tỷ USD.

Nguồn: cafeF.vn