English
01/112022
Việt Nam tiếp tục xuất siêu lớn, tín hiệu xuất nhập khẩu suy giảm

Đây là thông tin cập nhật về hoạt động xuất nhập khẩu, giá trị xuất siêu mới nhất được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố tại báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2022.

Theo GSO, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 9 ước xuất siêu 1,43 tỷ USD; 9 tháng xuất ước siêu 7,13 tỷ USD; tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD.

Tính chung cả giai đoạn 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD; tăng mạnh so với số nhập siêu 0,63 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,3 tỷ USD.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu lớn, tín hiệu xuất nhập khẩu suy giảm ngày càng rõ - Ảnh 1.

Cán cân thương mại (xuất siêu/nhập siêu) trong năm 2022. Tổng hợp. Đơn vị: tỷ USD

Giá trị xuất nhập khẩu sơ bộ tháng 9 đều giảm so với ước tính

Về xuất khẩu, theo GSO, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 9/2022 đạt 29,82 tỷ USD, thấp hơn 123 triệu USD so với số đã ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,55 tỷ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,72 tỷ USD, giảm 0,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,1%.

Trong 10 tháng năm 2022, đã có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 06 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1%.

Như vậy, so với tháng liền kề, đã không có thêm 2 mặt hàng gia nhập vào “câu lạc bộ” nhóm hàng hóa xuất khẩu trên tỷ USD. Đồng thời số nhóm đạt xuất khẩu chục tỷ USD cũng không có thay đổi.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu lớn, tín hiệu xuất nhập khẩu suy giảm ngày càng rõ - Ảnh 2.
Đơn vị: tỷ USD

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong giai đoạn cho thấy, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,3%, tăng 0,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1%, tăng 0,1 điểm %; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%, giảm 0,6 điểm %; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm %.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 28 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,5 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,5 tỷ USD, giảm 1,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Mười tăng 7,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,5%.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu lớn, tín hiệu xuất nhập khẩu suy giảm ngày càng rõ - Ảnh 3.

Đơn vị: tỷ USD

Tính chung cả giai đoạn, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 105,28 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 198,14 tỷ USD, tăng 12%.

Trong 10 tháng năm 2022 có 44 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó có 06 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%.

Như vậy, so với tháng liền kề, đã có thêm 2 mặt hàng có giá trị nhập khẩu trên 1 tỷ USD. Đồng thời có thêm 2 mặt hàng nhập khẩu nào lọt nhóm trên 10 tỷ USD.

Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu trong giai đoạn cho thấy, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45%, giảm 1,2 điểm %; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,7%, tăng 1,3 điểm %. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,1 điểm %.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu lớn, tín hiệu xuất nhập khẩu suy giảm ngày càng rõ - Ảnh 4.

Nguồn: GSO

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong giai đoạn, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 26,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 53,7 tỷ USD, tăng 18,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,1 tỷ USD, tăng 17,9%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD, tăng 0,8%.

Nguồn: Bizlive/GSO