English

Thực hiện hiệu quả ‘mục tiêu kép’

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức...

Những rủi ro kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong "năm Covid thứ hai"

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN + 3 dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể phục hồi ở mức 7% trong năm 2021, song nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý 5 cân đối lớn trong phát triển

Trước hết, đó là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hay nói cách khác là cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tuân theo các...

Tỷ giá trung tâm giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm mạnh trong ngày làm việc cuối cùng của năm Canh Tý.

Lãi suất tăng vọt trên thị trường liên ngân hàng

Dấu hiệu của mùa cao điểm thanh toán và chi trả cận Tết Nguyên đán đã cận kề.

Nợ nước ngoài của Việt Nam trong 5 năm qua không quá 50% GDP

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và đổi mới trong công tác quản lý nợ, đặc biệt là quản lý nợ nước ngoài. Tỷ trọng nợ nước ngoài của khu vực công có xu hướng giảm nhanh trong cơ cấu nợ nước ngoài...