English

World Bank: Chính phủ Việt Nam phải đánh giá cẩn trọng về thời điểm gỡ bỏ các chính sách hỗ trợ

Ngân hàng Thế giới đưa ra lời khuyên cho Việt Nam trong báo cáo Cập nhật Kinh tế vĩ mô Việt Nam mới nhất.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới

Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống...

Năm 2020, nợ công/GDP có xu hướng tăng trở lại

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/NĐ-CP về nhóm nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, khung khổ pháp lý nhằm quản lý nợ công hiệu quả tiếp tục được cải thiện và tăng cường....

“Tạo môi trường cho doanh nghiệp phục hồi là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam”

Kiến tạo môi trường thuận lợi giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và vươn lên, lấy lại động lực phát triển trong trạng thái "bình thường mới" là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô...

2 kịch bản kinh tế Việt Nam: Tăng tốc nhờ xuất khẩu hay giảm tốc do tắc nghẽn thương mại?

Đến năm 2035, Việt Nam sẽ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia. Tuy nhiên, ở một kịch bản khác, Việt Nam sẽ không đạt được vị trí này do những tác động của đại dịch Covid-19 vẫn kéo dài gây tắc...

ADB nâng dự báo tăng trưởng 2020 cho Việt Nam

Hoạt động kinh tế ở khu vực châu Á đang phát triển được dự báo sẽ giảm 0,4% trong năm nay, sau đó tăng trưởng tới 6,8% trong năm 2021, khi khu vực này phục hồi từ những tác động của đại dịch Covid-19, ADB nhận định trong một báo...