English

Từ 5/12, ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế; Tạm nộp thuế TNDN 3 quý đầu không được thấp hơn 75%… là những chính sách đáng lưu ý.

Sáng 26/11/2020, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng hội nghị.

Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. “Người ta nói chống tham nhũng nói chung là rất quan trọng, cần thiết nhưng mà chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng”. Cần giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật.

Trong khuôn khổ chương trình công tác 2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại đảng bộ và đi thực tế về nguồn tại Ninh Bình và Tuyên Quang cho toàn thể đảng viên. Tiếp theo chuyến về nguồn ngày 09/11/2020 tại Ninh Bình, là chuyến về nguồn tại Tuyên Quang ngày 23/11/2020.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 – Đợt II.