English

Trưa 25/8/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang có chuyến thăm Việt Nam.

THÔNG BÁO: Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021, căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 và điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng viên chứcc tại Thông báo số 75/TB-UBGSTCQG ngày 18/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo.

Đây là phiên họp rất ý nghĩa, có tính lịch sử, bởi tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cả giai đoạn tiếp theo, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Chính phủ.

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là phiên họp lịch sử, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.