English

Trong 2 ngày 24-25/6/2021, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 01-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Ủy ban về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện […]

Ngày 15/6/2021, tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm khoa học với Chủ đề “Chiến lược phát triển thị trường tài chính Việt Nam 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản. Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Phòng Kế hoạch – Tài chính).

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Sài Gòn rời Tổ quốc để khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước. Qua hơn 1 thế kỷ, câu chuyện vì sao Người lại chọn Sài Gòn làm điểm khởi đầu hành trình lịch sử ấy vẫn là một điều thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm giá trị lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Người.