English

Chiều 17/12, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng nghị quyết mang tính “xương sống” cho năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tinh thần “bứt phá” trong năm có vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả Chiến lược 10 năm 2011-2020.

Cạnh tranh chênh lệch lãi suất huy động đã doãng rộng giữa các ngân hàng thương mại hiện nay…

Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 26/11 toàn ngành thuế đã thực hiện được hơn 78.500 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, qua đó tăng thu hơn 14.700 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.597 tỷ đồng, giảm lỗ là 25.140 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 10.207 tỷ đồng.

Trong năm 2019, một trong các mục tiêu quan trọng của Việt Nam là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự sáng tạo không ngừng.