English

Từ ngày 25/11 đến 26/11/2019. Đoàn công tác của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính Indonesia tại Jakarta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.

Bằng việc thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Kiểm toán nhà nước được bổ sung quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử.

Doanh nghiệp chào bán trái phiếu với lãi suất rất cao để thu hút nhà đầu tư, dẫn đến nguy cơ rủi ro cho cả bên mua lẫn bên bán

Ngày 21/11/2019, tại Trụ sở số 8 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 Ban Chấp hành TW khóa XII của Đảng và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp sắp tới.