English

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Chiều 30/6/2020, tại trụ sở chính 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đã đi được gần hết chặng đường và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tăng trưởng GDP phục hồi rõ nét sau giai đoạn 2011-2015, duy trì được tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017-2019 (với tốc độ tăng tương ứng đạt 6,81% năm 2017; 7,08% năm 2018 và khoảng 7,1% năm 2019).

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.