English

Theo dự báo của Economist Intelligence Unit (EIU), Việt Nam sẽ nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP 6,7%.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, với những tiền đề khá tốt trong năm 2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam GDP năm 2019 được dự báo có khả năng đạt 7%.

Ngày đầu năm mới, Ban Biên tập Website xin trích đăng lại những đánh giá về nền kinh tế Việt Nam trong năm qua, những dự cảm về năm mới của TS Trương Văn Phước – Quyền Chủ tịch Ủy ban đăng trên báo Tuổi trẻ số ra mới đây.

Nhân dịp năm mới 2019, Quyền Chủ tịch Ủy ban, TS. Trương Văn Phước gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ủy ban.

Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó, phải kể đến mức tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, đạt 7,08% hay lần đầu tiên sau 13 năm ngân sách có thặng dư.