English

Hệ thống thông tin giám sát tài chính Quốc gia

Hệ thống Quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hình thành và xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính Việt nam

Công tác thu thập và quản lý thông tin giám sát thị trường tài chính

Ngày 03/03/2008 Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban)

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá USD tháng 10, 2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2020 cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước – đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020[1], chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Chỉ số giá...

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, USD tháng 12/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và USD tháng 1.2021

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, giá đô la tháng 4.2021

Giá lương thực, thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào; giá điện, nước sinh hoạt giảm theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước, tăng 1,27% so với tháng 12/2020. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng Tư tăng 2,7%; CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%, mức...

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5.2021

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5.2021