English
27/112018
11 tháng năm 2018, Việt Nam thu hút 30,8 tỷ USD vốn FDI

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 30,8 tỷ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 30,8 tỷ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất với tổng vốn đăng ký 11 tháng đầu năm là 14,2 tỷ USD, với 936 dự án đăng ký mới. Ảnh: Lê Tiên

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất với tổng vốn đăng ký 11 tháng đầu năm là 14,2 tỷ USD, với 936 dự án đăng ký mới. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, có 2.714 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15,78 tỷ USD, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm 2017; 1.059 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2017. Có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2017.

Trong 11 tháng đầu năm 2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều sự quan tâm nhất với tổng vốn đăng ký là 14,2 tỷ USD, 936 dự án đăng ký mới. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 6,5 tỷ USD, 87 dự án đăng ký mới. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với tổng vốn đăng ký là 3,1 tỷ USD, 661 dự án đăng ký mới.

Trong số 108 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đăng ký là gần 8 tỷ USD và 385 dự án đăng ký mới, tiếp đó là Hàn Quốc, Singapore…

Về địa bàn đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2018, Hà Nội là địa phương dẫn đầu, tiếp theo là TP.HCM, Hải Phòng…

Nguồn: baodauthau.vn