English
07/032019
2 tháng: Thu ngân sách nhà nước gần 246,5 nghìn tỷ đồng

Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2/2019 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, nâng tổng mức thu 2 tháng lên xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 2, tương ứng số thu xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2/2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 2/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/2/2019, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 115.160 tỷ đồng, đạt 11,04% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 108 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 1,5 tỷ đồng.

Nguồn: baodauthau.vn