English
01/092020
Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm một số vị trí công tác

Sáng 01/9/2020, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức công bố và tiến hành trao các quyết định bổ nhiệm có thời hạn một số vị trí công tác.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn một số vị trí công tác gồm:

  • Bổ nhiệm lại Ông Phạm Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia kể từ ngày 19/8/2020.
  • Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Xuyên, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Giám sát các tập đoàn tài chính, giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Giám sát các tập đoàn tài chính.
  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Khang, Phó Trưởng phòng, Phòng Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, Ban Nghiên cứu và Điều phối Chính sách giám sát, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng đã trực tiếp trao các quyết định nói trên và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới với trách nhiệm cao hơn và kỳ vọng sẽ góp phần củng cố, nâng cao khả năng hoạt động của các đơn vị nói riêng cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ủy ban nói chung.

 

Theo đó, Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia trong thời gian tới cần tăng cường Hệ thống thông tin giám sát tài chính, nâng cao chất lượng dữ liệu thông tin phục vụ công tác xây dựng các báo cáo chuyên môn của Ủy ban.

Đối với Ban Giám sát các tập đoàn tài chính, Phó Chủ tịch Vũ Nhữ Thăng nhấn mạnh đến chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Ban và mong muốn tập thể đơn vị nỗ lực hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, các cán bộ được bổ nhiệm đều bày tỏ sự phấn khởi được Ban Lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách mới, cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Ủy ban.

BBTW