English
06/112020
Trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và công nhận tập sự

Ngày 05/11/2020, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức trao các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và quyết định công nhận tập sự cho một số cán bộ Ủy ban. Tham dự sự kiện này có Ban Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban và công chức Ban Nghiên cứu và Điều phối Chính sách giám sát; đại diện Lãnh đạo và một số cán bộ, viên chức Viện Chiến lược & Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng đã trao quyết định tiếp nhận cho bà Nguyễn Thị Hải Bình, Trưởng ban thuộc Viện Chiến lược & Chính sách tài chính, Bộ Tài chính và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Sau khi trao quyết định, Phó Chủ tịch phụ trách đã phát biểu nêu rõ đây là sự tăng cường nhân lực cần thiết trên cơ sở yêu cầu công việc, năng lực và kinh nghiệm công tác của cán bộ, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn cán bộ mới được bổ nhiệm nhanh chóng thích ứng, phát huy năng lực, phối hợp tốt với Lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Ban trong công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính cũng phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo các cơ quan 2 bên và động viên bà Nguyễn Thị Hải Bình phát huy khả năng chuyên môn, năng lực công tác hơn nữa trên cương vị mới, góp phần vào sự phát triển chung.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình cũng phát biểu, bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tạo điều kiện công tác, hỗ trợ cán bộ trưởng thành và hứa nỗ lực trên cương vị mới; đồng thời cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Lãnh đạo, công viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trong môi trường và vị trí công tác mới.

Sau đó Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng cũng đã lần lượt trao các quyết định công nhận tập sự Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát đối với các ông Nguyễn Mạnh Hà và bà Phùng Thị Thu Hiền Vân – các trưởng phòng thuộc Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát.

Đây là sự bồi dưỡng, tăng cường và phát triển nguồn nhân lực cấp thiết, góp phần tăng cường chất lượng trong quản lý, điều hành và công tác chuyên môn của Ủy ban.

BBT