English
12/012022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 1.2022

Tăng trưởng kinh tế thế giới: Tăng trưởng chậm lại sau khi hồi phục nhanh; Thất nghiệp ở Mỹ đã giảm về gần mức trước đại dịch  nhưng số việc làm mới tăng thấp hơn kỳ vọng thị trường; Khu vực EURO: Lạm phát 2022 sẽ vượt mức mục tiêu; Trung Quốc: Dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục...

Trong nước, Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển KTXH 2022; Tăng trưởng kinh tế quý IV phục hồi nhanh trở lại; Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý IV/2021 tăng 6,2% yoy; Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu 4 tỷ USD; Thị trường tiền tệ trong tuần đầu của năm 2022 diễn ra ổn định.

Chi tiết xem tại Báo cáo TT KTTC tuần 1.2022

BBT