English
28/062022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 24.2022

WTO thông qua một loạt các thỏa thuận thương mại; Khu vực EURO lạm phát cao kỷ lục; Hoạt động ngoại thương Mỹ cải thiện nhưng bán lẻ bất ngờ giảm, giá sản xuất vẫn tăng, kỳ vọng lạm phát lên cao kỷ lục; Nhiều dấu hiệu kinh tế Trung Quốc đang hồi phục; FED tăng lãi suất mạnh nhất gần 30 năm, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ; BOJ không điều chỉnh lãi suất nhưng quan ngại về đồng Yên mất giá mạnh; NHTW Thụy Sỹ lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ 2007; BOE và nhiều ngân hàng trung ương khác tăng lãi suất chủ đạo.

Trong nước, Quốc hội thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian xử lý nợ xấu; Yêu cầu tiến tới bỏ room tín dụng; phê duyệt và triển khai Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm…; Đến 09/6/2022, tín dụng tăng trưởng 17,09% yoy; Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; 5 tháng/2022, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 434 triệu USD. Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 24.2022F.

BBT