English
17/122022
Hội thảo về “Cảnh báo sớm rủi ro thị trường tài chính”

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam”, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo về “Cảnh báo sớm rủi ro thị trường tài chính” vào ngày 16/12/2022 tại Vĩnh Phúc. Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi, lấy ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế về đánh giá, nhận diện các rủi ro đối với thị trường tài chính quốc tế và trong nước; một số vấn đề cần quan tâm trong giám sát tập đoàn tài chính; và các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh cho thị trường tài chính Việt Nam.

Hội nghị gồm 2 phiên:  1) Phiên 1 có chủ đề: “Cảnh báo sớm rủi ro thị trường tài chính” tập trung thảo luận tình hình thị trường tài chính giai đoạn 2016-2021 và một số vấn đề đặt ra cho giai đoạn 2022-2025, hoạt động kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về cảnh báo sớm rủi ro thị trường tài chính và khuyến nghị, các thách thức với  kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2023; Phiên 2 có chủ đề “Giám sát tập đoàn tài chính – thực trạng tại Việt Nam và khuyến nghị” tập trung thảo luận về hoạt động giám sát tập đoàn tài chính tại Việt Nam, Các vấn đề trọng yếu trong giám sát tập đoàn tài chính của Hàn Quốc và khuyến nghị, Tập đoàn tài chính và rủi ro đối với ổn định tài chính.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, một số Viện Nghiên cứu, cơ sở đào tạo đại học, tổ chức tài chính và đại diện một số tổ chức quốc tế: WB, IFC, KOICA, Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, tình hình kinh tế- tài chính trong nước đối diện nhiều khó khăn, thách thức do cả yếu tố bên trong và bên ngoài, Hội thảo đã tập trung thảo luận một số rủi ro kinh tế – tài chính trong nước và thế giới tác động đến ổn định tài chính, phương thức cảnh báo sớm rủi ro trên thị trường tài chính, vấn đề tăng cường giám sát rủi ro hệ thống tài chính, trong đó có giám sát tập đoàn tài chính. Từ đó đưa ra được một số đề xuất, kiến nghị cho Ủy ban trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giám sát chung thị trường tài chính, trong phân tích, đánh giá, dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

BBT