English
21/062019
6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước đạt mức ấn tượng 51,2% dự toán

Tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế chiều ngày 20/6/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành Tài chính nói chung và cơ quan quản lý thuế nói riêng.

Thu ngân sách ước đạt 51,2% dự toán

Báo cáo về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, ngay từ những ngày đầu năm Tổng cục Thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước mà Quốc hội, Chính phủ giao.

Nhờ đó, thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu, sắc thuế. Số thu của 03 khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 48,2% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ, đạt khá so với một số năm trở lại đây.

Theo ông Bùi Văn Nam, nếu không kể các khoản thu đột biến và tăng thu do yếu tố chính sách thì thu từ khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ, đây là tốc độ tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: quochoi.vn

Về công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn bộ máy, ông Bùi Văn Nam cho biết, ngoài việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thì ngành Thuế cũng đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, giảm được 1.590 đầu mối. Cụ thể, tại cơ quan Tổng cục Thuế hiện nay còn 17 vụ/đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng); tại các cục thuế địa phương giảm từ 789 phòng xuống còn 736 phòng (giảm 53 phòng); tại cấp chi cục thuế, giảm từ 4.780 đội thuế xuống còn 3.280 đội thuế (giảm 1.500 đội thuế).

Báo cáo thêm về những kết quả mà Tổng cục Thuế đã đạt được trong những năm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, nhất là từ năm 2018 đến nay, Tổng cục Thuế đã có những thay đổi rất tích cực, thể hiện số thu ngân sách liên tục đạt và vượt dự toán được giao, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác cải cách thủ tục hành chính, tác phong làm việc của cán bộ thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong công tác sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, việc hợp nhất các chi cục thuế đã được Tổng cục Thuế thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6. Việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế đang diễn ra theo đúng lộ trình, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách, không có khiếu kiện.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

Đánh giá cao những kết quả của ngành Thuế đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2018, thu ngân sách tăng cao và vượt 8% so với dự toán của Quốc hội và thu ngân sách trung ương cũng vượt dự toán sau 2 năm liên tiếp hụt thu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng những con số trên là ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành Tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đánh giao cao sự chỉ đạo và quyết tâm của Tổng cục Thuế trong việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế.

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: MOF

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ban hành các văn bản hướng dẫn để Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Đồng thời, rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được Quốc hội giao trong năm 2019.

Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các Chi cục Thuế khu vực cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương…

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt ít nhất 5% dự toán được Quốc hội, Chính phủ giao trong năm 2019.

Nguồn: tapchitaichinh.vn