English
13/012018
Bản tin thị trường tài chính tuần 1 (tháng 1/2018)

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc(PBoC) chặn đà giảm giá của đồng Nhân dân tệ thông qua các giao dịch phái sinh hoán đổi ngoại hối (FX swap). Công cụ này đã giúp chặn đà mất giá của đồng Nhân dân tệ mà PBoC không phải tăng lãi suất hay bán ra ngoại tệ đồng thời hạn chế việc bán khống đồng Nhân dân tệ trên thị trường.