English
13/012018
Bản tin thị trường tài chính tuần 3 (tháng 12/2017)

Cụ thể, S&P đã hạ một bậc tín nhiệm của quốc gia này xuống mức B+, mức không đáng đầu tư, do đồng lira suy yếu và mất giá, trong khi cả lạm phát và nợ của nước này đều đang ở mức quá cao. Vì vậy, S&P dự báo nước này sẽ rơi vào suy thoái trong năm