English
13/012018
Bản tin thị trường tài chính tuần 4 (tháng 12/2017)

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung ngày càng căng thẳng giữa bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực khắc chế vấn đề nợ công và ô nhiễm môi trường tạo sức ép khiến kinh tế Trung Quốc tiếp tục có thêm các dấu hiệu giảm tốc