English
20/012020
Báo cáo giám sát DNNN: 12 trường hợp lỗ 720 tỷ đồng, 16 trường hợp cảnh báo về an toàn tài chính

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2019, trong 136 đơn vị 100% vốn nhà nước, có 9 đơn vị bị đánh giá mất an toàn, 7 đơn vị có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

Bộ Tài Chính vừa công bố văn bản tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019, trọng tâm là đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ.
Theo báo cáo này, tính đến hết tháng 11/2019, còn 04/20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi đầy đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Theo đơn vị tỉnh/thành, còn 7/63 UBND tỉnh/TP chưa gửi đầy đủ và 3/63 UBND tỉnh/TP chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Theo báo cáo, sau sau 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của 136 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 344.944 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29.869 tỷ đồng, nộp ngân sách 37.377 tỷ đồng. Trong đó, có 124 đơn vị kinh doanh có lãi; 12 đơn vị kinh doanh lỗ với tổng số lỗ hơn 720 tỷ đồng.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty 15 là 3 đơn vị có những khoản lỗ trong báo cáo tài chính, với thống kê lần lượt là 617 tỷ, 37 tỷ và 48 tỷ đồng.
Đáng chú ý, có 9 đơn vị bị chủ sở hữu đánh giá là mất an toàn về tài chính và 7 đơn vị có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Đối với  27 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 là 27.055 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.785 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.359 tỷ đồng. Trong đó, 25 đơn vị kinh doanh có lãi và 2 đơn vị báo lỗ. Hai đơn vị thua lỗ là Tổng công ty Cơ khí xây dựng và VSTV với số lỗ lần lượt 0,7 tỷ và 89 tỷ đồng.
Kết quả báo cáo giám sát tài chính nói trên vẫn chưa phải đầy đủ, do một số đầu mối và nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo gửi về Bộ Tài chính.
Nguồn: bizlive.vn