English
29/122023
Báo cáo An toàn kinh tế vĩ mô Quý III.2023

Với tình hình kinh tế trong nước, tăng trưởng kinh tế Q3 cải thiện nhẹ, nền kinh tế vẫn ở dưới mức tăng trưởng tiềm năng; Lạm phát tổng thể tăng nhẹ, tỷ giá có thời điểm tăng song ổn định vĩ mô vẫn được duy trì; Giải ngân đầu tư công cải thiện, song áp lực vẫn dồn cuối năm. Thu ngân sách giảm so cùng kỳ, nhưng đảm bảo tiến độ theo dự toán; Tăng trưởng tín dụng thấp và tỷ lệ nợ xấu gia tăng, phản ánh tình trạng khó khăn của nền kinh tế nói chung, và phần nào chịu ảnh hưởng từ khu vực bất động sản nói riêng; Thị trường cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhờ kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn trầm lắng; Khu vực doanh nghiệp gặp nhiều thách thức trong quý 3/2023…

Báo cáo đầy đủ xem tại đây BCATVM-Q3.2023.

Ban NCĐPCSGS