English
02/032023
Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2023

Sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước do số ngày làm việc nhiều hơn và người lao động đã quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước[1], sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 tăng 3,6%. Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo chi tiết xem tại đây Báo cáo KTXH T2.2023.GSO

[1] Chỉ số IIP tháng 02/2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 9,2%.

Nguồn: gso.gov.vn