English
29/082023
Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 8 năm 2023

Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 49,4% kế hoạch, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới tính đến ngày 20/8/2023 ước đạt 8,87 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo đầu đủ xem tại đây Báo cáo KTXH T8.2023.GSO

Nguồn: gso