English
29/072021
Báo cáo tình hình KT-XH 7 tháng đầu năm

Trong tháng Bảy, dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2021 giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo đầy đủ xem tại đây.Báo cáo KTXH 7 tháng đầu năm 2021

Nguồn: GSO.vn