English
01/082023
Báo cáo tình hình KTXH tháng 7.2023

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng Bảy. Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 41,3% kế hoạch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/7/2023 ước đạt 7,94 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo chi tiết xem tại đây: Báo cáo KTXH T7.2023.GSO

Nguồn: gso.gov.vn