English
29/092020
Bộ KHĐT: Tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. Chi tiết xem tại đây: Thông cáo báo chí tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng 2020.

Nguồn: gso.gov.vn