English
02/032022
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1.2022

Tháng Một là thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2022 ước tính giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8%.

Báo cáo đầy đủ xem tại đây Báo cáo KTXH T1.2022GSO

BBT