English

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 8 năm 2023

Sản xuất công nghiệp tháng Tám tiếp tục xu hướng tích cực hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2023 tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng...

Báo cáo tình hình KTXH tháng 7.2023

Sản xuất công nghiệp tháng Bảy khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp...

Báo cáo tình hình KTXH quý II.2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý II/2020 trong giai đoạn 2011-2023[1]. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,25%, đóng góp 8,53% vào mức tăng...

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 5.2023

Sản xuất công nghiệp tháng Năm có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng Tư, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Năm ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế...

Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 năm 2023

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước...

Báo cáo tình hình KTXH quý I.2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023 . Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng...