English

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2024

GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024[2]. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%;...

Một số điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội quý I.2024

Những tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt thực hiện giải pháp trong Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I.2024

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023 . Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá...

Báo cáo tình hình KTXH tháng 2.2024

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai được các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công ngay từ các tháng đầu năm, đặc...

Báo cáo An toàn kinh tế vĩ mô Quý III.2023

Tăng trưởng kinh tế thế giới nhiều dấu hiệu cải thiện, khả năng không suy thoái nhưng đi vào giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài, không đồng đều và đối diện nhiều rủi ro, thách thức. Lạm phát tiếp tục giảm nhưng vẫn còn neo ở mức cao. Rủi...

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 11.2023

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước vào các tháng cuối năm. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư...